Wij helpen organisaties de volgende stap te zetten


Financiële diensten

Wij geloven dat voor de starters van vandaag het van belang is om hun eigen kerncompetenties op te bouwen e nte herkennen. Terwijl ze zeker van zijn dat hun back-office en /of ondersteunende activiteiten worden behandeld door vertrouwde partners. Wij willen graag zo een partner voor u zijn.

Het financiële plan bevat een aantal onderdelen: een investeringsplan, een liquiditeitsbegroting, een financieringsplan en een exploitatiebegroting. In deze onderdelen geeft u aan wat voor investeringen u denkt nodig te hebben, hoe u deze investeringen denkt te financieren, welke inkomsten u wanneer zult ontvangen, welke uitgaven u wanneer moet doen en wat de verwachte winst zal bedragen.